II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 23 maja 2017 r.

kongres2Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyznaczyła nowy termin II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wspólny Kongres POPON-u oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych” odbędzie się w 23 maja 2017 r. w sejmowej Sali Kolumnowej (zobacz: program Kongresu).

Jak już pialiśmy na łamach WatchDogPfron – II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to wydarzenie historyczne. Historyczność ta wynika naszym zdaniem z faktu, że Rząd i pracodawcy postanowili wspólnie zorganizować tak ważne spotkanie, podczas którego obydwie strony przedstawią swoją koncepcję zmian w systemie rehabilitacji zawodowej. Ze strony Rządu zamierzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prac nad projektem nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej przedstawi Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Rolę sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w debacie nad reformą systemu przedstawi zastępca przewodniczącej tej Komisji – Poseł Bożena Borys-Szopa.

Koncepcję pracodawców w zakresie reformy systemu zaprezentują przedstawiciele POPON-u: Adam Hadław, Dyrektor ds. problematyki pracodawców oraz Jan Zając, Prezes Zarządu.

Na Kongresie nie zabraknie także przedstawiciela Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O współpracy PFRON-u z pracodawcami osób niepełnosprawnych opowie Robert Kwiatkowski, Prezes Funduszu.

Spotkanie ma zakończyć się dyskusją nad uchwałą programową Kongresu i jej przyjęciem przez uczestników wydarzenia.

Redakcja WatchDogPfron

Zobacz także:
Historyczny II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – zgłoś swoje postulaty i opinie
Kongres Pracodawców przełożony, dyskusja nad systemem nie

 

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...