Historyczny II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

kongres2Wspólny Kongres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Otrzymaliśmy kilka dni temu zaproszenie na II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, którego tematem przewodnim są kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Historyczność tego Kongresu wynika naszym zdaniem z faktu, że Rząd i pracodawcy postanowili wspólnie zorganizować tak ważne wydarzenie. Znaczenia tego Kongresu w obecnym momencie nie da się przecenić. Jak wynika z treści zaproszenia, obydwie strony organizujące to wydarzenie chcą przybyłym na II Kongres zaproszonym gościom przedstawić swoją koncepcję zmian w systemie rehabilitacji zawodowej. Ze strony Rządu „Zamierzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prac nad projektem nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” przedstawi Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz. Rolę Sejmu, a ściślej rzecz biorąc sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w debacie nad reformą systemu przedstawi przewodnicząca tej Komisji – Poseł Beata Mazurek.

Do przedstawienia społecznej (POPON-u) wizji zmian w systemie rehabilitacji zawodowej, a w szczególności konkretnych propozycji w zakresie reformy systemu, POPON oddelegował dwóch swoich przedstawicieli – Adama Hadława, Dyrektora ds. Problematyki Pracodawców oraz Jana Zająca – Prezesa Zarządu. Zgodnie z programem Kongres ma zakończyć się dyskusją nad uchwałą programową i jej przyjęciem przez uczestników wydarzenia.

Zorganizowanie Kongresu Pracodawców to dobry początek nowego roku. Początek tak dawno oczekiwanej publicznej debaty społecznej nad postulowaną przez wiele środowisk reformą systemu. Systemu, który – jak twierdzi wielu poważnych przedstawicieli strony rządowej i społecznej – wyczerpał w zasadzie swoje możliwości i wymaga, jeśli nie zbudowania go od nowa, to z całą pewnością bardzo radykalnej reformy. Po 25 latach funkcjonowania system stanął wobec nowych wyzwań i dotychczasowe rozwiązania w wielu miejscach nie wytrzymują próby czasu.

WatchDogPfron został poproszony przez organizatorów o objęcie patronatem medialnym tego wydarzenia. Z radością, jako portal zajmujący się rehabilitacją zawodową, przyjmujemy tę propozycję.

Troska o istotny efekt społeczny tego wydarzenia nakazuje nam jednak poddać pod rozwagę kilka propozycji, które naszym zdaniem mogą się przyczynić do większego sukcesu organizowanego Kongresu.

Naszym zdaniem tak ważne wydarzenie winno mieć nieco inny przebieg. Niezrozumiałe jest przeznaczenie tak niewielkiej puli czasu (20 minut z dyskusją) dla każdego z kluczowych mówców. Sprawa wydaje się zbyt ważna, by na prezentację zamierzeń Ministerstwa czy propozycji POPON-u w sprawie reformy systemu przeznaczać tak niewiele czasu.

Problem ograniczonego limitu czasu na prezentację stanowisk Rządu i POPON-u można rozwiązać, publikując główne tezy zamierzeń Ministerstwa i propozycji POPON-u na kilka dni przed rozpoczęciem II Kongresu Pracodawców, a obrady samego Kongresu wykorzystać przede wszystkim na debatę społeczną uczestników nad przedstawionymi propozycjami. WatchDogPfron zobowiązuje się opublikować na swoich łamach takie materiały.

Pamiętamy przecież, że I Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych był poprzedzony całą serią regionalnych debat pracodawców, a jego uchwała końcowa była zwieńczeniem kilkumiesięcznej debaty społecznej, różnych pomysłów i konfrontacji różnych stanowisk.

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma w sumie trwać (z wyłączeniem oficjalnych przemówień i wręczenia odznaczeń państwowych i pamiątkowych medali dla najdłuższych stażem członków POPON) niecałe trzy godziny. Naszym zdaniem to trochę mało jak na wydarzenie, które ma zakończyć się podjęciem ważnej społecznie uchwały dotyczącej kierunków reformy systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mało, zwłaszcza że – jak wynika z programu II Kongresu – nieunikniona będzie konfrontacja propozycji przedstawionych przez Rząd z wizją reformy systemu prezentowaną przez POPON.

Chyba, że POPON w trakcie II Kongresu ogłosi, że uznaje za aktualne i wiążące propozycje i postulaty wypracowane i uchwalone przez I Kongres. Propozycje, które nie zostały (z obiektywnych powodów) przyjęte i zrealizowane przez Sejm i Rząd poprzedniej kadencji.

II Kongresowi Pracodawców Osób Niepełnosprawnych życzymy udanych obrad.

Redakcja WatchDogPfron

5 myśli nt. „Historyczny II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  1. SON "Podkarpacie"

    witam, od poniedziałku wiadomo – komunikat POPON, że Kongres nie odbędzie się 26stycznia, a nowa data nie jest znana

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...