Groźne skutki niekompetencji urzędników BON

niekompetencjaGrupa ekspertów ds. działalności gospodarczej przy prezesie zarządu PFRON potrzebna od zaraz.

Analiza ostatnich wydarzeń wokół PFRON, które w dużej części sięgają rządów poprzedniej ekipy, wskazuje bardzo wyraźnie na potrzebę powołania przy Zarządzie PFRON zespołu fachowców ds. działalności gospodarczej firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zespołu, który winien ściśle współpracować z urzędnikami BON.

Analiza przepisów regulujących działalność przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne wykazuje, że autorzy tych przepisów (ustaw, a także w większym stopniu przepisów wykonawczych) mają bardzo słabe pojęcie o uwarunkowaniach kierujących działalnością gospodarczą. Nie rozumieją podstawowych zasad i reguł nią rządzących. Proponują i – co gorsza – wprowadzają do obiegu prawnego przepisy, które mają w założeniu regulować zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji destabilizują czy wręcz blokują możliwość prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiającej funkcjonowanie przedsiębiorcy w roli pracodawcy.

A oto kilka najbardziej ewidentnych przykładów groźnego dla każdej firmy braku umiejętności rozróżnienia istotnych pojęć gospodarczych, np. między wynikiem z działalności a płynnością finansową przedsiębiorstwa oraz rozumienia skutków, jakie niesie nierozróżnianie obu pojęć.

Na początek przykład najnowszy. PFRON uruchomił elektroniczny formularz ewidencji udzielanych ulg we wpłatach na PFRON przez przedsiębiorcę korzystającego z rozwiązań art. 22 ustawy o rehabilitacji. Druk INF-U w systemie e-PFRON2 pozycja 31 w części D zawiera poważny błąd systemowy. Docierają do nas sygnały, że formularz ten w sposób niezgodny z przepisami wchodzącej w życie 1 lipca br. nowelizacji ustawy o rehabilitacji zmusza pracodawcę do potwierdzania nieprawdy. Formularz ten nie daje bowiem możliwości wprowadzania informacji o ulgach potwierdzonych po zakończeniu miesiąca. Z logiki procesów gospodarczych wynika, że ulgi przysługują otrzymującemu za okres poprzedzający wypełnienie informacji. Formularz blokuje jednak wprowadzenie takiej informacji.

Przykład: pracodawca zakupił usługę u uprawnionego do wystawiania ulg we wpłatach do PFRON usługodawcy. Usługa została wykonana w lipcu 2016 r. Faktura została wystawiona na koniec miesiąca i tego samego dnia (30 lipca) zapłacona. Usługodawca wystawił informację o uldze niezwłocznie tzn. 1 sierpnia 2016. Mimo że całość zdarzeń dotyczy lipca, system PFRON nie pozwala wpisać takiej ulgi do deklaracji za lipiec, a zmusza do wpisania kwoty udzielonej ulgi w deklaracji za sierpień. Udzielający ulgi traci w ten sposób prawo do udzielenia ulgi w lipcu.

Zasada taka jest niezgodna z obowiązującymi przepisami i wprowadza istotne zamieszanie w procedurach sprawozdawczych. Co więcej – sprowadzi niechybnie na pracodawcę kary za nieprawidłowe obliczanie wysokości udzielonej ulgi. Nie wiadomo bowiem, z którego miesiąca wynagrodzenie winno być podstawą wyliczenia ulgi. Z lipca czy z sierpnia?

Analizując przedstawiony przypadek zadajemy kierownictwu PFRON i BON pytanie: Czy jest to kolejny błąd nierozumiejących specyfiki działalności gospodarczej urzędników? Czy też sprytny wybieg mający na celu wygenerowanie dodatkowych oszczędności poprzez „przesunięcie” terminu przysługującej ulgi o jeden miesiąc i tym samym ściągnięcie dodatkowych wpłat dzięki takiemu „niepozornemu” zabiegowi informatycznemu?

Ponieważ sprawa jest pilna i stosunkowo świeża apelujemy do odpowiednich władz o wyjaśnienie i sprostowanie tego ewidentnego nieporozumienia.

Przykład drugi: urzędnicy BON, chcąc chronić środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wymyślili karę w wysokości 30% kwoty nieprawidłowo wykorzystanych środków, którą pracodawca musi wpłacić na PFRON. Pomijając drakoński wymiar takiej kary za najdrobniejsze nawet wykroczenie warto zaznaczyć, że jej autorzy zapomnieli o destrukcyjnym wpływie tak wysokiej kary na płynność finansową przedsiębiorstwa. W efekcie, chcąc ukarać pracodawcę, zagrozili miejscom pracy osób niepełnosprawnych.

Przykład trzeci to opisywane przez nas wielokrotnie zjawisko konieczności zwrotu całego dofinansowania do wynagrodzeń w przypadku opóźnienia w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub zapłaty tych zobowiązań w niepełnej wysokości. Spóźnisz się jeden dzień – kara wynosi milion złotych, a pracę traci kilkuset niepełnosprawnych.

Przykładów świadczących o braku w kierownictwie PFRON i BON fachowców rozumiejących specyfikę działalności gospodarczej (a nie wyłącznie zatrudniania osób niepełnosprawnych) możemy podać jeszcze więcej. Naszym zdaniem jest to efekt funkcjonowania w strukturach PFRON i BON urzędników, którzy nie mając zielonego pojęcia o specyfice przedsiębiorczości wymyślają i – co gorsza – wdrażają w życie przepisy paraliżujące funkcjonowanie przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

Postulujemy wprowadzenie do struktur organizacyjno-zarządczych, a przynajmniej doradczych, grupy specjalistów (doradców) znających specyfikę działalności gospodarczej. Unikniemy w ten sposób dramatycznych konsekwencji radosnej, często niefrasobliwej twórczości biurokratów wprowadzających przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w niezwykle groźne turbulencje grożące upadłością tego typu firm.

Monika Pająk

Jedna myśl nt. „Groźne skutki niekompetencji urzędników BON

  1. Arek

    Szanowna Redakcjo
    Chyba będziemy zgodni co do tego, że gdyby PFRON i BON tyle energii poświęcili na tworzenie dobrego, przyjaznego prawa ile – do tej pory – na ściganie przedsiębiorstw, to WDP byłby zbędny. Póki co jak widać będziecie mieli sporo roboty.

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...