Czy zaprzepaścimy wzrost zatrudnienia najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych?

321123Jak się dowiadujemy w środowisku pracodawców i organizacji pozarządowych toczy się debata nad poważnymi zmianami dotyczącymi art. 22. Artykuł ten przybrał swoje obecne brzmienie w 2011 roku tworząc korzystne warunki dla wzrostu zatrudnienia osób najciężej poszkodowanych. Obecnie na porządku dziennym pojawił się problem radykalnych ograniczeń tego rozwiązania. Zdaniem jego zwolenników doprowadzi on do znacznego ograniczenia szans zatrudnienia najciężej poszkodowanych. Jesteśmy podobnego zdanie. Zamiast ponownego przywoływania naszych argumentów postanowiliśmy przypomnieć naszym czytelnikom, politykom, organizacjom pracodawców artykuł opublikowany na stronach WatchDogPFRON w 2015 roku pokazujący jak rosło zatrudnienie osób chorujących psychicznie, upośledzonych umysłowo, chorych na epilepsję, niedowidzących i całościowymi zaburzeniami rozwoju, na skutek tamtej zmiany. Wyrażamy nadzieję, że artykuł i przywołane ponownie dane przemówi silniej do wyobraźni i rozsądku decydentów i partnerów społecznych niż jakakolwiek argumenty polityczne, społeczne czy emocjonalne. Publikujemy ten artykuł także po to by zwolennicy ograniczeń art. 22 mierząc się w niedalekiej przyszłości z negatywnymi skutkami własnych pomysłów, wynikających często z partykularnych interesów, nie mogli bronić się brakiem wiedzy w dyskutowanej sprawie.

Zatrudnienie w grupach specjalnych rośnie – Artykuł WatchDogPfron z 2015 roku

Jak wynika z najnowszych danych z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji, rośnie liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych za schorzeniami specjalnymi. W ostatnich pięciu latach zatrudnienie w grupie osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniami specjalnymi wzrosło o prawie 27 tys. (w etatach). Jest to niewątpliwie efekt zmiany przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2011 r., które wymusiły na pracodawcach udzielających ulg we wpłatach na PFRON zatrudnienie 30% osób z tzw. grup specjalnych.

Mimo ogólnego spadku zatrudnienie subsydiowanego, zatrudnienie osób z tzw. grup specjalnych sukcesywnie rośnie. W czerwcu 2015 roku pracę miało o 3 114 więcej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w stosunku do grudnia 2010 roku). Wśród osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności było jeszcze lepiej, w ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie w tej grupie wzrosło o 23 739 etatów.

Schorzenia specjalne uprawniające do podwyższonego dofinansowania SODiR to upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, choroby narządu wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny), epilepsja i całościowe zaburzenia rozwojowe.

1Źródło: PFRON

2Źródło: PFRON
WatchDogPfron 2015 r.

4 myśli nt. „Czy zaprzepaścimy wzrost zatrudnienia najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych?

 1. mw

  Tylko, bo to kluczowe, co to za praca i dlaczego;-)? Łatwo analizować dane, szczególnie je zeli dobiera się je celowo, bo tak tu jest. Zatrudnienie grup specjalnych wzrosło, potwierdzam, spadło zwykłych ON, zgoda. A czynnik finansowy ? Koszty pracy wzrosły, dofinansowania % spadły. W praktyce więć część zwolnionych ON zwykłych zastąpiły te ON specjalne, które mimo schorzeńspecjalnych mają wyrabiać normę ON zwykłej, a lepiej jeszcze O zdrowej;)
  Nie szukajcie Państwo prostych rozwiązań, ekonomia i rynek pracy nie jest systemem 0-1, zmiana artykułu może ograniczyć liczbę zatrudnionych ON, dodajmy na śmieciowych posadach, bo to inny problem warty analizy – tzn. zarobki i stanowiska, ale z drugiej strony kary na PFRON nie wzrosną, dofinansowania % znowu spadną wraz ze wzrostem płacy minimalnej…. Zatrudnianie zwykłych ON stanie się mniej opłacalne, a zawsze ejst kilka „najciężej poszkodowanych ON”, które biczem się do wydajnej pracy zmotywuje;-) dla kasy z PFROn of course!
  O utrzymanie art. walczą PFRON dojacze, o zmianę ich konkurenci biznesowi, o faktyczne zmiany w tej patologii, bo tym jest PFRON i fikcyjne wsparcie ON, to nikt nie dba. Pamiętacie Państwo słowa p. Kwiatkowskiego? Blisko 90% dofinansowań na sprzątanie i ochronę, dla mnie kryminał dla osób na to pozwalających i „korzystających”, nawet w Korei Północnej 90% nie sprząta pod pomnikiem ukochanego przywódcy.

  Odpowiedz
  1. barto

   „Pamiętacie Państwo słowa p. Kwiatkowskiego? Blisko 90% dofinansowań na sprzątanie i ochronę, dla mnie kryminał…” fajne, gdzie można znaleźć całą wypowiedź?

   Odpowiedz
 2. Tadeusz.

  Niestety,problem zatrudnienia ON z chorobami specjalnymi jest bardziej złożony. Należy zwrócić uwagę na ich warunki pracy i płacy.
  Obecnie są oni zatrudniani w firmach ochroniarskich, przy sprzątaniu, w porze nocnej itp Wykonują bardzo ciężką pracę za symboliczne płace – tak wykorzystuje się również chorych na padaczkę/nie należy używać obcojęzycznego słowa epilepsja/.
  Wskaźniki należy przedstawiać w dobrej wierze a nie celowo, manipulując nimi można świadomie podawać nieprawdziwe
  tezy. W przypadku osób niepełnosprawnych nie należy wykorzystywać faktu, że wielu z nich nie zna się na zawiłych prawach
  ekonomii i rynku. Obecnie pracodawcy chcą zatrudniać nawet emerytów ze znacznym st.niepełnosprawności i chorobą
  specjalną, gdyż dofinansowanie PFRON jest najwyższe,niestety zlikwidowano dofinansowanie dla emerytów z umiarkowanym st.niepełnosprawności.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...