Co to jest zakład pracy chronionej (ZPCh)?

Zakład pracy chronionej jest przedsiębiorstwem przystosowanym do zatrudniania osób z wyższymi stopniami niepełnosprawności. Do głównych celów jego funkcjonowania należy nie tylko wypracowanie zysku, jak w każdej firmie, ale także aktywizacja zawodowa osób, które nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy.

Decyzję w sprawie nadania statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda. By otrzymać taki status przedsiębiorstwo musi:
• prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy;
• zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty;
• przez co najmniej 6 miesięcy osiągać następujące wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
o co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych, stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
albo
o co najmniej 30% pracowników stanowią osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
• posiadać obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniające wymagania dostępności do nich i uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych;
• zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Pracodawca, który otrzymał status Zakładu Pracy Chronionej, pod rygorem utraty tego statusu musi utrzymywać warunki opisane powyżej. Dodatkowo ZPChr tworzy (głównie ze zwolnień z podatków i opłat) Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Środki z tego funduszu przeznaczane są przede wszystkim na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą pracowników. Jeśli pracodawca nieprawidłowo wydaje te pieniądze, musi zwrócić je na rachunek ZFRON oraz zapłacić karę do PFRON w wysokości 30% kwoty źle wydanych środków.

Zakładom pracy chronionej przysługują szczególne uprawnienia:

• wyższe dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych pracowników z PFRON (tylko do 1 kwietnia 2014 r., po tym terminie dofinansowania na rynku otwartym i chronionym będą zrównane)
• zwolnienie z podatków (z wyłączeniem podatku od gier, akcyzy, PTU, podatku dochodowego, cła, podatku od środków transportowych), z tym że: w przypadku podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego zwolnienie następuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zaś w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych – zwolnienie następuje, jeżeli czynność podlegająca opodatkowaniu pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem ZPCh;
• zwolnienie z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym;
• dodatkowe wsparcie z PFRON:
o dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
o zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu z zastrzeżeniem, że są to wyłącznie dodatkowe koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

7 myśli nt. „Co to jest zakład pracy chronionej (ZPCh)?

  1. zabuzony

   to tylko znaczy że mieszkasz w bardzo przyjaznym niepełnosprawnym/przewlekle chorym powiecie, z reguły (a przynajmniej w łódzkim) trzeba się naprawdę namęczyć by przyznali ci jakiś stopień, sam jestem zaburzony od dziecka i nie potrafię się utrzymać w żadnej pracy, i mimo historii choroby i wielokrotnych hospitalizacji komisja mi nic nie przyznała, więc do zpch też się nie nadaję hehe ;\

 1. rura

  ja tez mialem problem z orzeczeniem ale ostatnio nie podpuscilem i walczylem do konca i to trwalo okolo 1.5 roku ale udowodnilem w sadzie ze mi sie nalezy stopien umiarkowany tylko ze przyznano mi go w tym roku na okres dwuch lat tj do konca maja 2017 i bede walczyl dalej bo sroka mnie na ulicy nie zostawila a stan zdrowia co roku gorszy a te lajdaki co orzekaja to sie tak czuja jakoby czlowiek byl ich wlasnoscia i robia to co im pasje wiec nie rezygnujcie tak szybko z komisji lecz odwolujcie sie tak dlugo az ktos zrozmie ze jestesmy chorzy ale nie stopien lekki bo ten stopien to wymyslil jakis pojeb ten stopien nicnie znaczy wiec doroboty i niedajcie sie oszukac

 2. mc

  A ja jestem niepełnosprawna całkowicie nie zdolna do pracy a piłam chodziłam na dyskoteki jeździłam taksówkami po prostu balowałam i przepuszczałam kase i mam rentę do końca życia po prostu żyć nie umierać .

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...