Miesięczne archiwum: wrzesień 2018

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej – pożyteczna rozwojowa inicjatywa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Niedawno odbyła się zorganizowana przez PFRON seria konsultacji społecznych projektu „Model Rehabilitacji Kompleksowej”, w ramach którego niebawem rozpoczną działalność 4 Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej. Ich celem będzie rehabilitacja kompleksowa osób niepełnosprawnych z 4 makroregionów obejmujących całą Polskę. Projekt będzie trwał 3 lata i obejmie 600 osób, które ocenione z zastosowaniem metodologii ICF zrealizują Indywidualne Programy bazujące na osiągnięciach polskiej szkoły rehabilitacji. Przewiduje się, że część osób będzie rehabilitowana w systemie stacjonarnym a część w ambulatoryjnym. Partnerami projektu są PFRON, ZUS i CIOP (Centralny Ośrodek Ochrony Pracy). Z informacji uzyskanych w trakcie konferencji wynika, że ośrodki przewidują współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami szkoleniowymi i pracodawcami osób niepełnosprawnych. 

Czytaj dalej

Dramatyczny apel o ratowanie zakładów pracy chronionej – Odpowiedź BON w imieniu premiera!

Publikujemy odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych na Apel Prezesa Spółdzielni Inwalidów „Odrodzenie” z Olesna do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Zakładów Pracy Chronionej w Polsce.

Na wstępie publikujemy treść Apelu w formie pliku PDF do pobrania, a poniżej odpowiedź na powyższy tekst.

Czytaj dalej

Nie rośnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych – czyżby Amerykanie się pomylili?

W każdym obszarze życia społecznego wyróżniamy zjawiska, które sprzyjają osiąganiu założonych celów polityki społecznej oraz takie, które osiąganie założonych celów blokują, uniemożliwiając rozwój systemu w kierunkach przez tę politykę założonych.

W niniejszym artykule chcemy ocenić funkcjonowanie systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych z punktu widzenia tych jego elementów ustawowych oraz narosłych przez lata deformacji w funkcjonowaniu systemu, które są naszym zdaniem w największym stopniu odpowiedzialne za postępującą obecnie stagnację by nie powiedzieć regres na rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Doszło w tym zakresie do swoistego paradoksu. Sytuacja na rynku pracy wydaje się być doskonała. Niestety w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością efekty tej koniunktury nie dają się zauważyć. Czyżby przykład Polski potwierdzał badania amerykańskich specjalistów od rynku pracy osób niepełnosprawnych, z których wynika, że niepełnosprawni w okresie koniunktury na rynku pracy są w ostatnim szeregu tych którzy na niej korzystają a w okresie dekoniunktury są w pierwszym rzędzie tych których pracę tracą?

Czytaj dalej

SOD – element wsparcia ON czy wyrafinowane pole minowe?

Każdy, kto miał do czynienia z komputerem, zna „Sapera” – grę Microsoft Windows. Polega ona na odkrywaniu pól na zaminowanym terenie. Rozpoczynający grę odkrywa pierwsze pole, na którym umieszczona jest liczba (0d 1 do 3) zaminowanych pól przylegających do pola odkrytego. Zadaniem gracza jest ustalenie, które z przylegających pól jest niezaminowane. Jeśli mu się uda odkrywa kolejne pole z liczbą przylegających do niego pól zaminowanych. Jeśli nie ma szczęścia detonuje wszystkie miny znajdujące się na planszy gry, która ulega zniszczeniu. Gra się kończy a ty przegrywasz z kretesem.

Gra Saper do złudzenia przypomina sytuację, w jakiej znajduje się większość pracodawców osób niepełnosprawnych otrzymujących SOD. Pracodawca otrzymujący dofinansowanie może się znaleźć w sytuacji, która na skutek wielu min/pułapek zastawionych w systemie może w przenośni lub dosłownie „wysadzić jego przedsiębiorstwo w powietrze” kończąc zarówno jego działalność gospodarczą jak i rolę pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej