Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Badania PFRON wzywają do działania – wszystkich

pfronOpublikowane przez PFRON wyniki badań na temat potrzeb osób niepełnosprawnych nie pozostawiają złudzeń. Bierność zawodowa i edukacyjna stanowią przyczynę dramatycznie niskiej obecności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Nawet jeśli przyjmiemy że spora część biernych zawodowo osób niepełnosprawnych nie ma szans na podjęcie pracy zawodowej i edukacji (stan zdrowia) to pozostaje szacunkowo ponad 1,2 mln osób z niepełnosprawnością, które mogą i powinny pracować (na cały lub częściowy etat). To ogromny kapitału ludzki, który w interesie własnym osoby z niepełnosprawnością i społecznym może i powinien zostać wykorzystany na rynku pracy . Pracy która jest głównym wymiarem społecznego funkcjonowania człowieka, źródłem jego dochodów, w ostatecznym rachunku określa poziom i jakość jego życia.

Czytaj dalej

Stażyści pełnosprawni i niepełnosprawni – z notatnika pracodawcy osoby niepełnosprawnej

pamietnikWinni pracodawcy?
Rozwija się dynamicznie instytucja staży dla młodych absolwentów szkół oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Za pieniądze unijne wiele organizacji, fundacji czy stowarzyszeń a także firm szkoleniowych przygotowuje się do podjęcia pracy przez młodych absolwentów, osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Etapem pośrednim na tej drodze są staże pracownicze. Niektóre z tych organizacji przygotowują wyłącznie osoby sprawne, inne wyłącznie niepełnosprawne, sporo zarówno jedne jak i drugie.

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie bierności i przygotowanie do zatrudnienia – priorytety systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

rehab-zawodW chwili obecnej biernych zawodowo jest ok. 1,8 mln osób z niepełnosprawnością. Zdecydowana większość z nich może pracować lecz wymaga odpowiedniego przygotowania. Badania na ten temat przeprowadzone przez PFRON potwierdzają, że zdecydowana większość osób nie planuje podjęcia pracy w najbliższym czasie. Drugim porażającym faktem jest informacja, że większość niepełnosprawnych nie chce podejmować i kontynuować zarówno edukacji formalnej jak i nabywać umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększających ich szanse zarówno na zatrudnienie jak i na rozwój zawodowy. Niskie kwalifikacje zawodowe i poziom edukacji w decydującym stopniu rozstrzygają zarówno o nikłych szansach na zatrudnienie jak i na godne zarobki gwarantujące osobom niepełnosprawnym poziom życia porównywalny z osobami pełnosprawnymi.

Czytaj dalej

Z edukacją nie lepiej niż z pracą – wyniki badań PFRON „potrzeby osób niepełnosprawnych” cz. II

noeducationW ubiegłym tygodniu przedstawiłam skrótowo ustalenia raportu z badań nad potrzebami osób niepełnosprawnych wykonanych na zlecenie PFRON. Skoncentrowałam się na problematyce zatrudnienia gdyż moim zdaniem właśnie praca, obok edukacji stanowi najważniejszy obszar potrzeb osób z niepełnosprawnością. Potrzeb, których zaspokojenie jest kluczowe dla podniesienia jakości życia tej grupy społecznej. Praca i edukacja stanowią dzisiaj dwie najważniejsze „trampoliny” umożliwiające nie tyko zaspokojenie potrzeb indywidualnych lecz umożliwiające osiągnięcie wysokiego poziomu życia. Z tego powodu podnoszeniem poziomu edukacji i zatrudnienia winien być zainteresowany nie tylko pojedynczy człowiek niepełnosprawny ale także społeczeństwo i instytucje państwa. Niestety w odniesieniu do osób niepełnosprawnych wskaźniki zaspokojenia edukacyjnych potrzeb są zdaniem twórców raportu są rażąco niskie. Co gorsza grupa ta legitymuje się brakiem motywacji i zainteresowania podnoszeniem poziomu wykształcenia.

Czytaj dalej

Osoby niepełnosprawne nie chcą pracować – wynika z badań zleconych przez PFRON

rezygnacjaPod koniec sierpnia br. PFRON opublikował na swoich stronach wyniki badania przeprowadzonego na jego zlecenie, które miało precyzyjnie określić potrzeby osób niepełnosprawnych. Raport „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych” to niezwykle ważny i interesujący dokument analityczny, który wziął pod lupę potrzeby pięciu wybranych grup niepełnosprawnych wśród których znalazły się: osoby chorujące psychicznie, z upośledzeniem umysłowym, z dysfunkcją wzroku, osoby z dysfunkcją słuchu a także z dysfunkcja ruchu.

Jak wynika z tytułu opracowania celem głównym badań była analiza szerokiego spectrum potrzeb osób niepełnosprawnych z punktu widzenia tych osób. Jak napisano w streszczeniu badania inicjatorom tego przedsięwzięcia chodziło jak najlepsze zdiagnozowanie potrzeby tych grup. Kluczowym celem badania było dostarczenie politykom społecznym i decydentom „rekomendacji w zakresie możliwego wsparcia przez PFRON osób niepełnosprawnych w zaspakajaniu ich potrzeb” (raport s.2)

Czytaj dalej