Miesięczne archiwum: Czerwiec 2017

Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych w końcu powołana!

KRKdsON7 czerwca Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wręczyła długo oczekiwane nominacje członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W skład nowej Rady weszło łącznie 37 osób: 20 przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, po 5 reprezentantów samorządów terytorialnych i administracji publicznej oraz 7 osób z organizacji pracodawców i związków zawodowych. Poniżej zamieszczamy pełną listę członków Rady.

Czytaj dalej

Bierność zawodowa osób niepełnosprawnych pod lupą

lupaRynek pracy, aż ugina się od ofert dla osób niepełnosprawnych. Wydawać by się mogło, że mają oni raj na ziemi, jeśli chodzi o samorealizację zawodową. Ale jakie są fakty? Przyglądając się bliżej temu zjawisku można dostrzec, że sytuacja jest wręcz odwrotna. Niepełnosprawni niechętnie podejmują pracę zawodową. Dlaczego? Powodów jest zapewne tyle, ilu ludzi, jednak można przytoczyć kilka przykładów, które powtarzają się najczęściej.

Czytaj dalej

Korporacje bezskutecznie poszukują pracowników z niepełnosprawnością

zalamujacyPrzedstawiciel naszej redakcji wziął udział w ciekawym wydarzeniu. Został zaproszony na zorganizowane przez think tank Diversity Hub seminarium pod interesującym tytułem „Zrozumieć i przełamać lęk. Niepełnosprawność w miejscu pracy”. W spotkaniu, które odbyło się 1 czerwca br. w Krakowie, wzięło udział ponad stu przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej