Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

Durna lex, sed lex? (Durne prawo, ale prawo?)

prawoWyobraź sobie następującą sytuację. Popełniłeś przestępstwo. Stajesz przed sądem i sędzia oświadcza, że Kodeks karny za popełnione przez ciebie przestępstwo przewiduje wyrok wyłącznie w postaci trzech lat więzienia i – co więcej – od tego wyroku nie przysługuje odwołanie. Sędzia oświadcza też, że w zasadzie w tej sytuacji nie ma sensu przesłuchiwanie stron (w tym ciebie), bo ze względu na charakter przepisów prawa w rozpatrywanej sprawie sędzia może wydać jedynie wyrok więzienia na trzy lata. Ty próbujesz protestować oświadczając, że istnieją poważne okoliczności łagodzące. Tłumaczysz, że działałeś w dobrej wierze, że twój adwokat także chciałby wygłosić mowę obrończą, w której powoła się na cały szereg argumentów przemawiających na twoją obronę. Sędzia jest nieugięty: „Ale po co, skoro ja i tak nie mam żadnego prawnego manewru? Przepis jest jednoznaczny i dopóki prawodawca go nie zmieni, wyrok musi brzmieć: trzy lata więzienia”.

Czytaj dalej

NIK: znikome wykorzystanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

logo-nik-pubW 2015 roku rząd wydał zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Przyjęto plan, zgodnie z którym 10% zamówień publicznych miało uwzględniać cele społeczne. W celu realizacji rządowego planu kierownicy jednostek administracji państwowej zostali zobowiązani do analizowania możliwości zastosowania klauzul społecznych we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie usług edukacyjnych i szkoleniowych, reklamowych, sprzątania i zarządzania mieniem, publikowania i drukowania, usług komputerowych, ochroniarskich, konserwacyjnych i naprawczych, telekomunikacyjnych, restauracyjnych oraz cateringowych.

Wprowadzenie zalecenia miało w istotnym stopniu przyczynić do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Niestety – jak pokazuje najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli – tak się nie stało. Administracja rządowa nadal niechętnie korzysta z klauzul społecznych. Również samorządy w marginalnym stopniu korzystają z tego instrumentu.

Czytaj dalej

Zatrudnienie czy zatrudnialność – dylemat polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością widziany z perspektywy rehabilitacji kompleksowej

imagesTrwa społeczna debata nad metodami zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ruszyły trzy programy PFRON, których celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Każdy z przedstawionych programów PFRON posiada tzw. twarde wskaźniki celu, czyli liczbę osób niepełnosprawnych, które winny znaleźć pracę, jeśli program osiągnie założone cele.

Jak przy każdej nowej inicjatywie społecznej, także i w tym przypadku pojawiają się głosy komentujące zarówno założenia, jak i cele przedstawionych programów. Komentatorzy pytają, czy wobec tak dużej skali bierności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizacja tak ambitnych planów jest realna? Czy znajdą się osoby z orzeczeniem chętne do pracy? Czy znajdą się pracodawcy, którzy zechcą tworzyć miejsca pracy dla tych osób?

Czytaj dalej

Jaka przyszłość czeka zakłady pracy chronionej? Pismo SON „Podkarpacie” do Prezesa POPON

logo SONStowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” wystosowało pismo do Jana Zająca, Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, dotyczące pracy osób niepełnosprawnych w przyjaznych warunkach. Stowarzyszenie zwraca się w nim  z pytaniem m.in. o przyszłość i zasadność dalszego pełnienia przez zakłady pracy chronionej funkcji społecznych i ich istnienia na konkurencyjnym rynku pracy.

SON „Podkarpacie” kieruje także prośbę o przyznanie przedstawicielom Stowarzyszenia prawa głosu podczas II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, by mogli oni zapoznać zebranych tam decydentów i pracodawców z uwagami i wnioskami osób niepełnosprawnych dotyczącymi pracy na rynku chronionym oraz obawami związanymi z rynkiem otwartym.

Uważamy, że pismo Stowarzyszenia „Podkarpacie” stanowi ważny element dyskusji przed zbliżającym się Kongresem, dlatego poniżej publikujemy je w całości.

Czytaj dalej

Seminarium pt. „Rehabilitacja kompleksowa wyzwaniem na miarę XXI wieku”

pionW imieniu Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium pt. „Rehabilitacja kompleksowa wyzwaniem na miarę XXI wieku”, które odbędzie się 17 maja 2017 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Celem seminarium jest upowszechnianie wiedzy na temat rehabilitacji kompleksowej, której zadaniem jest przywrócenie sprawności i możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osobie, która w wyniku przebytej choroby lub urazu je utraciła.

Udział w seminarium w charakterze prelegentów potwierdziły największe autorytety z dziedziny rehabilitacji kompleksowej: prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego), prof. Jacek Durmała (Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji) i prof. Jolanta Kujawa (Kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji).

Czytaj dalej

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 23 maja 2017 r.

kongres2Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyznaczyła nowy termin II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wspólny Kongres POPON-u oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych” odbędzie się w 23 maja 2017 r. w sejmowej Sali Kolumnowej (zobacz: program Kongresu).

Czytaj dalej