Miesięczne archiwum: styczeń 2017

Należy jak najszybciej opracować nową ustawę o rehabilitacji? Wywiad z Markiem Kowalskim, Prezesem Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i ekspertem Konfederacji Lewiatan, cz. 1

M. KowalskiJak zaktywizować osoby niepełnosprawne na rynku pracy? Jak zachęcić pracodawców do ich zatrudniania? Na co skarżą się pracodawcy już zatrudniający takie osoby? Czy wyłączenie lekkiego stopnia niepełnosprawności z zatrudnienia zwalniającego z wpłat na PFRON pomogłoby zwiększyć przychody Funduszu i uzdrowić system? O tych i innych kwestiach rozmawialiśmy z Markiem Kowalskim, Prezesem Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

Czytaj dalej

Do końca roku projekt nowej ustawy o wsparciu osób niepełnosprawnych. Ważna deklaracja Minister Rafalskiej

rafalska219 stycznia br. na konferencji prasowej Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła termin przygotowania nowej ustawy o wsparciu osób niepełnosprawnych. Czy oznacza to, że resort przygotuje i ogłosi projekt nowej ustawy, która zastąpi obecną ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych czy będzie to zupełnie inna ustawa? Na razie trudno jednoznacznie określić. Jedno jest istotne – o potrzebie gruntownej reformy systemu mówi się już od dawna. Nową ustawę obiecywała przez wiele lat poprzednia ekipa. Mamy nadzieję, że proces jej przygotowywania zakłada intensywne i realne konsultacje społeczne, gdyż nie wyobrażamy sobie, aby tak ważny akt prawny nie powstawał we współpracy z partnerami społecznymi. Niepokój budzi jednak fakt, że wiele kluczowych zagadnień z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które winny być rozwiązane w nowej ustawie, nie ma szans na opracowanie koncepcyjne i prawne do końca bieżącego roku. Chodzi między innymi o sprawę reformy orzecznictwa o niepełnosprawności czy nowej koncepcji zatrudnienia chronionego. Te i inne pytania wskazują jednoznacznie na to, że bieżący rok będzie obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych równie ważny, co pracowity.

Czytaj dalej

Historyczne oświadczenie BON: SOD nie jest rekompensatą kosztów zatrudnienia

BONBiuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, odpowiadając na pismo skierowane przez OBPON.ORG do Ministra Krzysztofa Michałkiewicza w sprawie subsydiów płacowych, a konkretnie propozycji zwiększenia tych subsydiów, opublikowało oświadczenie, które jest naszym zdaniem niezwykle istotnym stanowiskiem Rządu. Przedstawiona interpretacja przepisów ustawy daje ponadto podstawę do dokonania istotnych zmian w zapisach ustawowych dotyczących finansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Kongres Pracodawców przełożony, dyskusja nad systemem nie

terminRedakcja WatchDogPfron dowiedziała się, że II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, któremu poświęciliśmy całe poniedziałkowe wydanie WatchDogPfron został przełożony. Nowego terminu jeszcze nie ustalono. Jak się należy spodziewać w związku z ostatnimi wydarzeniami w Sejmie, a zwłaszcza najbliższym posiedzeniem naszego Parlamentu, wszystkie wydarzenia zaplanowane w Sali Kolumnowej Sejmu RP zostały przełożone. Ponieważ w Sali Kolumnowej miał się odbyć także II Kongres można podejrzewać, że organizatorzy zostali poproszeni o przełożenie zgromadzenia pracodawców na inny termin.

Czytaj dalej

Historyczny II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

kongres2Wspólny Kongres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Otrzymaliśmy kilka dni temu zaproszenie na II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, którego tematem przewodnim są kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Historyczność tego Kongresu wynika naszym zdaniem z faktu, że Rząd i pracodawcy postanowili wspólnie zorganizować tak ważne wydarzenie. Znaczenia tego Kongresu w obecnym momencie nie da się przecenić. Jak wynika z treści zaproszenia, obydwie strony organizujące to wydarzenie chcą przybyłym na II Kongres zaproszonym gościom przedstawić swoją koncepcję zmian w systemie rehabilitacji zawodowej. Ze strony Rządu „Zamierzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prac nad projektem nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” przedstawi Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz. Rolę Sejmu, a ściślej rzecz biorąc sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w debacie nad reformą systemu przedstawi przewodnicząca tej Komisji – Poseł Beata Mazurek.

Czytaj dalej