Miesięczne archiwum: Październik 2016

Miasto przyjazne wszystkim – czas przejść do czynów

miasto21 września 2016 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja „Miasto Dostępne”. Celem konferencji była promocja działań na rzecz poprawy dostępności miast – przestrzeni publicznych i budynków, a także wymiana dobrych praktyk realizacyjnych w zakresie budowy przestrzeni przyjaznych dla wszystkich. Spotkanie miało także zainicjować działania na rzecz wypracowania nowych metod nauczania, dających wiedzę i kompetencje przyszłym projektantom miast dostępnych, czyli architektom, urbanistom i planistom.

„Należy likwidować wszelkie przeszkody formalno-prawne, które uniemożliwiają dostępność. Chciałbym zadeklarować, że takie działania będą podjęte” – podkreślił Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Przypomniał także, że w poprzedniej kadencji zajmował się kwestią wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. „Wiele się o dostępności wówczas mówiło, ale niewiele było wartości dodanej. Nadszedł czas, żeby nie tylko o tym mówić, ale również przejść do czynów. Mam nadzieję, że wkrótce te czyny zostaną zauważone” – zapowiedział.

Czytaj dalej

Konieczna zmiana systemu rehabilitacji – debata nad wdrożeniem artykułu 27 Konwencji

debata-128 i 29 września br. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zorganizowało w Warszawie debatę na temat wdrożenia w Polsce artykułu 27 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Artykuł 27 Konwencji odnosi się do aktywizacji zawodowej, zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

W dwudniowej debacie wzięło udział wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji zajmujących się problematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Informacje rządu z brakiem informacji

whoknows19 października br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego rozpatrzono Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Informację o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach 2014-2015.

Czytaj dalej

Ministerstwo Zdrowia nie wie, co robią NGO na rzecz chorujących na schizofrenię?

schizofreniaW Polsce na schizofrenię choruje około 400 tysięcy osób. W związku z obchodzonym we wrześniu Dniem Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię zamieściliśmy na łamach naszego portalu artykuł poświęcony problemom osób dotkniętych tą chorobą (zobacz:  Dramat 400 tysięcy osób chorujących na schizofrenię. Co na to decydenci polityczni?). Po jego publikacji dostaliśmy od naszych czytelników sporo zapytań o to, jakie działania można podjąć w zakresie wsparcia takich osób oraz kto podjął już tego typu inicjatywy. Z pytaniem tym zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia. Poniżej publikujemy odpowiedź Ministerstwa na zadane przez nas pytanie. Nie ukrywamy, iż zaskoczył nas fakt, że Ministerstwo nie posiada danych dotyczących możliwości wsparcia takich osób. W poniższym piśmie próżno szukać również odpowiedzi na pytanie dotyczące działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe na rzecz chorujących na schizofrenię, co naszym zdaniem jest niezrozumiałe, gdyż wydaje się, że to właśnie Ministerstwo Zdrowia powinno dysponować tego typu danymi, zwłaszcza że przedstawiciele administracji rządowej w licznych wypowiedziach deklarują potrzebę współpracy z trzecim sektorem.

Czytaj dalej

Orzekajmy możliwości, a nie ich brak

icf2Stephen William Hawking urodził się w 1942 roku w Oksfordzie. Ten wybitny brytyjski astrofizyk i kosmolog jest profesorem matematyki i fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Cambridge. Hawking cierpi na stwardnienie zanikowe boczne, którego postęp spowodował paraliż większości ciała i w efekcie jest przykuty do wózka.

Gdyby Hawking urodził się i żył w Polsce prawdopodobnie uzyskałby orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ponieważ do stopnia znacznego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy, albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Czytaj dalej