Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

Z nieukrywaną radością przyjęliśmy deklarację PFRON-u dotyczącą rozpoczęcia publikowania przez Fundusz najważniejszych informacji o realizacji budżetu w zakresie ponoszonych wydatków. Celem powstania WatchDogPfron było dążenie do tego, by Fundusz publikował jak najwięcej informacji na temat swojego funkcjonowania, dlatego w pełni popieramy tę decyzję.

Redakcja WatchDogPfron

Dziękujemy Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zwrócenie uwagi na potrzebę uzupełnienia w artykule pt.  „Sportowe sprawozdanie” z planu wydatków PFRON informacji o strukturze wydatków bieżących PFRON, zamieszczonej w „Raporcie z analizy stanu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Wspomniany artykuł został uzupełniony o odsyłacz do tej pozycji.

Redakcja WatchDogPfron

Za nami pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych i ich rodzin

okragly28 września odbyło się pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (zobacz: Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów). Punktem wyjścia prac zespoły jest 21 postulatów, które środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów złożyło Premier Beacie Szydło wiosną 2016 roku.

Czytaj dalej

Propozycja Prezesa PFRON: zwiększenie dostępności oferowanej pomocy – pytania, wątpliwości, nasze systemowe sugestie

pfron-karyPrezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wywiadzie udzielonym „Dziennikowi Gazecie Prawnej” z 14 lipca br. zatytułowanym „Koniec z biurokratyczną mordęgą w PFRON” wypowiedział się w sprawie swojej wizji funkcjonowania instytucji, którą kieruje.

Obecnie Fundusz, przekonuje we wspomnianym wywiadzie Prezes (cyt.): „jest nastawiony na gromadzenie i wydatkowanie środków zamiast na wspieranie Osób Niepełnosprawnych, konsultowanie swoich decyzji (….). Co więcej usługi i wsparcie docierają tyko do ok. 10 – 15 proc. Osób Niepełnosprawnych, co pokazuje jak wiele jest do zrobienia aby doprowadzić do zwiększenia dostępności oferowanej pomocy”.

Jak zrozumieliśmy z treści wywiadu, zadaniem Funduszu winno być udzielanie w możliwie najszerszym zakresie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, co zdaniem Prezesa w chwili obecnej nie jest realizowane lub jest realizowane w wielu obszarach wadliwie.

Wiele osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką niepełnosprawności bez wahania podpisze się pod taką deklaracją Prezesa. Problem pojawia się jednak w chwilę po tym, kiedy postawimy sobie pytanie. Wsparcie, ale jakie wsparcie? Kogo? W jakim zakresie? Na jakiej podstawie?

Czytaj dalej

Zapowiedź radykalnej zmiany wsparcia osób niepełnosprawnych. Refleksje redaktora naczelnego

zmianaZe znacznym opóźnieniem (długie wakacje) przeczytałem kilka razy wypowiedzi urzędującego od końca kwietnia 2016 r. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jestem pod wrażeniem. Co tu dużo pisać – jestem zachwycony, bo wreszcie wysoki urzędnik państwowy zapowiedział – całkiem poważnie, nie tak jak jego poprzednicy – radykalną, wręcz rewolucyjną zmianę dotychczasowego prawnego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Piszę to całkiem poważnie, bez odrobiny ironii i mam nadzieję (oby nie naiwną), że ta obietnica Prezesa zostanie zrealizowana. Wszak Prezes poinformował osoby niepełnosprawne – czytelników pisma „Dziennik Gazeta Prawna”, że cyt.: „Mam świadomość, że obecnie obowiązująca ustawa była wielokrotnie nowelizowana i jest nieczytelna. Sam przygotowując się do konkursu na Prezesa PFRON, doświadczyłem tego, że zrozumienie jej przepisów jest niezwykle trudne. Ustawa nie realizuje podstawowego celu, którym było zbudowanie systemu wparcia dla osób niepełnosprawnych, tymczasem stało się nim gromadzenie i wydatkowanie środków pochodzących z wpłat od pracodawców”.

Czytaj dalej