Miesięczne archiwum: Maj 2016

Dynów a sprawa polska. Polityka społeczna w erze informacji lub informacja w służbie polityki społecznej

STEMPELŻywe zainteresowanie naszych czytelników wywołała poruszona w mediach sprawa spółdzielni inwalidów z Dynowa, która nie z własnej winy nie mogła zapłacić w ustawowym terminie składek na ZUS, co spowodowało, że PFRON zażądał zwrotu wypłaconych spółdzielni dofinansowań do kosztów płacy osób niepełnosprawnych (zobacz: Spółdzielnia inwalidów w Dynowie błaga o pomoc, Przypadek Dynowa – PFRON twierdzi „przepis jest najważniejszy”, my pytamy „gdzie w tym wszystkim jest człowiek?” oraz List otwarty Fundacji WatchDogPfron w sprawie Dynowa). Z informacji uzyskanych od czytelników WDP oraz innych organizacji dowiedzieliśmy się, że sprawa spółdzielni nie jest przypadkiem odosobnionym i że wiele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne znalazło się w ostatnich latach w analogicznej sytuacji. Postanowiliśmy sprawdzić sprawę u źródeł, czyli w PFRON-ie.

Czytaj dalej

Niedokończona emancypacja

student-onEdukacja i aktywność zawodowa to główne czynniki integrujące osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem. Brak kwalifikacji stanowi główną barierę w odnalezieniu się na rynku pracy, a co za tym idzie – również w życiu społecznym. Dlatego tak ważne jest, by osoby niepełnosprawne mogły podejmować kształcenie wyższe. Jednak nawet ono nie gwarantuje zatrudnienia. Przyczyny tego zjawiska są różne. Od uprzedzenia pracodawców, aż po brak pomocy ze strony publicznych służb. Zakłady pracy chronionej niejednokrotnie zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej uzyskanych kwalifikacji. Rodzi to frustrację i brak aspiracji. Ciągle jeszcze przypisuje się niepełnosprawnym role społeczne, nieobejmujące wykształcenia i kariery zawodowej. A przecież to niepełnosprawność jest już barierą, którą często muszą pokonać, by zdobyć odpowiedni poziom edukacji.

Czytaj dalej

Robert Kwiatkowski: Trzeba zmienić wizerunek niepełnosprawnych na rynku pracy

Robert KwiatkowskiJak donoszą media elektroniczne (PulsHR.pl z dnia 19-05-2016 r.) w trakcie panelu zatytułowanego „Konstruktywni: Czy realny jest zdrowy powrót do pracy?”, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON, wygłosił kilka istotnych tez na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Tezy te można w skrócie przedstawić w następujący sposób:

  1. Pracodawcy osób niepełnosprawnych są, w przeciwieństwie do pracowników z niepełnosprawnością, zadowoleni z obecnego systemu, ponieważ zapewnia im finansowe korzyści.
  2. Pracownicy niepełnosprawni są często lepszymi pracownikami niż osoby pełnosprawne, lecz ich kompetencje i umiejętności są niedoceniane.
  3. Aby zmienić tę sytuację, należy zmienić wizerunek niepełnosprawnych. Obecny system prowadzi m.in. do patologii ukrywania niepełnosprawności przed pracodawcą. Niepełnosprawni obawiają się, że pracodawcy nie zatrudnią pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności, bo w mniemaniu przedsiębiorcy generuje on większe koszty związane np. z absencją w pracy.

Czytaj dalej

Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

obietnicaNa początku maja br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało powstanie międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w skład którego wejdą przedstawiciele resortu rodziny, zdrowia i edukacji. Celem zespołu – jak podkreśla MRPiPS – będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań wsparcia niepełnosprawnych od momentu urodzenia, aż po starość. Integracja działań ma pozwolić na zbudowanie spójnej i długofalowej polityki wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, którzy często muszą rezygnować z pracy, by zająć się bliskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w polu zainteresowania zespołu mają znaleźć się osoby niepełnosprawne bez podziału na wiek, typ czy stopień niepełnosprawności, a także ich rodziny.

Czytaj dalej

OBPON.ORG apeluje do Pełnomocnika w sprawie Dynowa

obponOgólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG wystosowała list do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o interwencję w sprawie Spółdzielni Inwalidów w Dynowie. Spółdzielni grozi likwidacja, a zatrudnionym przez nią 150 osobom niepełnosprawnym – utrata pracy (zobacz: Spółdzielnia inwalidów w Dynowie błaga o pomoc, Przypadek Dynowa – PFRON twierdzi „przepis jest najważniejszy”, my pytamy „gdzie w tym wszystkim jest człowiek?” oraz  List otwarty Fundacji WatchDogPfron w sprawie Dynowa).

OBPON.ORG w liście otwartym zwraca się do Pełnomocnika z prośbą o pilną interwencję w PFRON w celu wyjaśnienia obecnego postępowania Funduszu, jednoznacznie wpływającego na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a także o zorganizowanie spotkania z Organizacjami Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w celu omówienia propozycji zmian. Poniżej publikujemy pełną treść listu.

Czytaj dalej