Miesięczne archiwum: kwiecień 2016

Teresa Hernik pełniącą obowiązki zastępcy prezesa zarządu PFRON

Teresa Hernik prezes PFRON28 kwietnia 2016 roku Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, powierzyła Teresie Hernik pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ds. programowych.

Do 14 stycznia 2016 roku Teresa Hernik pełniła funkcję prezesa zarządu PFRON (zobacz: Teresa Hernik odwołana ze stanowiska Prezesa Zarządu PFRON). Następnego dnia premier Beata Szydło powierzyła jej pełnienie obowiązków prezesa zarządu Funduszu, którą to funkcję Teresa Hernik pełniła do 27 kwietnia 2016 r. Tego dnia stanowisko prezesa objął bowiem Robert Kwiatkowski (zobacz: Robert Kwiatkowski prezesem zarządu PFRON).

Czytaj dalej

Lista 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku

sodirW ubiegłym roku PFRON jako instytucja mająca wspierać aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przeznaczył ponad 3 mld zł na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ta, wydawałoby się, astronomiczna kwota, po podzieleniu przez liczbę miesięcy i zatrudnionych osób, nie poraża wysokością. Okazuje się bowiem, że dofinansowanie PFRON-u nie jest w stanie pokryć nawet połowy kosztów płac zatrudnionej osoby niepełnosprawnej. Średnie dofinansowanie na osobę niepełnosprawną w 2015 r. wynosiło 1 144,20 zł miesięcznie. Koszty płacy osoby niepełnosprawnej to tymczasem średnio 2 392,20 zł miesięcznie. Pozostałą część, czyli 1 248 zł, pracodawca musi więc pokryć sam! To proste obliczenie pokazuje, jak bardzo błędny jest stereotyp pracodawcy żerującego na osobach niepełnosprawnych…

Poniżej przedstawiamy listę 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 r. Bliższa lektura i analiza danych dostarczy zapewne wielu innych, ciekawych przemyśleń.

Czytaj dalej

Potencjał osób niepełnosprawnych w rozwoju Polski – wywiad z Pawłem Chorążym, wiceministrem rozwoju

Pawel ChorążyJaką korzyść może mieć państwo z człowieka niepełnosprawnego? Czy warto inwestować w rozwój obywateli z niepełnosprawnościami? Czy w systemie liberalnym gospodarki rynkowej osoba niepełnosprawna może odegrać jakąkolwiek aktywną rolę ekonomiczną? Na te i inne pytania odpowiada Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju.

Czytaj dalej

Słaby początek ważnej inicjatywy społecznej

warszawa1 października 2015 r. weszło w życie podpisane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, zarządzenie ws. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (zobacz: zarządzenie oraz załącznik do zarządzenia). Zarządzenie wprowadza obowiązek stosowania klauzul społecznych w przetargach. W teorii oznacza to, że firmy, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem (w tym osoby niepełnosprawne), mają większe szanse na ich wygranie.

Od czasu wprowadzenia zarządzenia minęło już pół roku. W związku z tym postanowiliśmy dowiedzieć się, czy są już pierwsze efekty wprowadzenia go w życie. Zwróciliśmy się więc do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z prośbą o informację, czy objęte zarządzeniem przedsiębiorstwa stosują się do niego, czy stosowanie się do zarządzenia jest w jakiś sposób monitorowane i czy widoczne są już pierwsze efekty wprowadzenia zarządzenia. Poniżej publikujemy odpowiedź, jaką otrzymaliśmy.

Czytaj dalej