Miesięczne archiwum: luty 2016

Lista 955 organizacji pozarządowych, które w latach 2008-2015 pobierały środki z PFRON

ngoJakiś czas temu na łamach WatchDogPfron opublikowaliśmy listę 50 organizacji pozarządowych (NGO), które w latach 2008-2015 otrzymały największe dofinansowanie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Temat ten wzbudził wśród Was sporo emocji. Na prośbę zainteresowanych Czytelników publikujemy pełne zestawienie organizacji pozarządowych, które w latach 2008-2015 pobierały środki z Funduszu, wraz z przyznaną im łączną kwotą dofinansowania.

Czytaj dalej

Kto ma kasę, ten ma władzę

rzad-kasaNajważniejszą cechą i wartością organizacji społeczeństwa obywatelskiego powinna być niezależność od instytucji państwa. Wartość ta opiera się na przekonaniu, że jedynie niezależne od państwa społeczeństwo obywatelskie może dobrze służyć innym, równie ważnym dla społeczeństwa wartościom zapisanym w konstytucji, takim jak wolność, praworządność, równouprawnienie, godność człowieka czy demokracja. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny stać na straży tych wartości, będąc w gotowości do przeciwstawienia się każdej władzy, która zapomni o swoich obywatelskich i konstytucyjnych obowiązkach. Powinny być one rzecznikami opinii publicznej. Każda władza w demokratycznym państwie musi bowiem się liczyć z opinią publiczną.

Czytaj dalej

Nonsensów systemu rehabilitacji zawodowej ciąg dalszy

nonsensJan Kowalski jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym z tzw. schorzeniem specjalnym wynikającym z krótkowzroczności. Kiedy pracował w zakładzie pracy chronionej, pracodawca otrzymywał na niego dofinansowanie w wysokości 1725 złotych, na co składały się dwa elementy: 1125 złotych z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności umiarkowanej oraz 600 złotych za schorzenie specjalne. Kiedy na początku pracodawca zaproponował mu najniższe wynagrodzenie, dofinansowanie jakie otrzymywał zakład plasowało się na poziomie 1580 złotych, gdyż przepisy mówią, że dofinansowanie nie może być wyższe niż 75% kosztów płacy ponoszonych przez pracodawcę. W przypadku najniższego wynagrodzenia całkowity koszty pracy wynosi ok. 2200 złotych.

Czytaj dalej