Miesięczne archiwum: Grudzień 2015

List do Pana Ministra Krzysztofa Michałkiewicza

list1-150x150Publikujemy list redakcji portalu WatchDogPfron skierowany do Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Piszemy w nim: „Mamy nadzieję, że kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Minister w programie swojego działania zawrze postulowany od wielu już lat program rzetelnej analizy funkcjonowania i reformy systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym kompleksowego programu reformy PFRON”.

Czytaj dalej

Grupa… wsparcia?

cv2„Zatrudnię z grupą”, „Dam pracę dla osoby niepełnosprawnej – konieczne zaświadczenie!”, „Tylko z pierwszym stopniem” – to cytaty z… ogłoszeń o pracę. Czy to jakiś specyficzny kod? Niekoniecznie. To wykwit patologii systemu wspomagania dostępu do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, a raczej jego zamykania. Bo jak inaczej określić sytuację, w której dana grupa obywateli może podjąć określone rodzaje pracy? Najczęściej rzeczone oferty pracy dotyczą prostych zajęć – od słabo opłacanego ochroniarza, po niewykwalifikowanych pracowników produkcji. Dzieje się tak głównie dlatego, że w ostatnich latach system postawiono na głowie. Czas przywrócić normalność.

Czytaj dalej