Miesięczne archiwum: Wrzesień 2015

IMPEL rozdał karty – przegrali niepełnosprawni

pokerNa przedostatnim przed wyborami posiedzeniu Sejmu, w ciągu 3 godzin wprowadzono prawo, które wytnie z rynku pracy nawet 15 tys. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób z umiarkowanym stopniem chorujących psychicznie, upośledzonych umysłowo, z epilepsją, niewidomych i z ogólnymi zaburzeniami rozwoju.
Tzw. poprawka Piechoty, która nigdy nie istniała w przestrzeni publicznej, pojawiła się w Sejmie dopiero 23 września o godzinie 15, a już o 18 zatwierdziła ją Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Czytaj dalej

Prawda o poprawce Piechoty

WP_20150910_11_19_51_ProOd wielu miesięcy na naszych łamach wyjaśniamy, że ograniczenie ulg we wpłatach na PFRON ma niewiele wspólnego ze zwiększeniem wpływów do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Prawdziwym celem jest likwidacja konkurencji, jaką dla IMPEL (firma ta została wymieniona podczas obrad komisji sejmowej jako główny beneficjent zmian) i innych wielkich firm stanowi ponad 400 małych i średnich firm, które mają kontrakty na ponad 700 milionów złotych. Czytaj dalej

Lobbyści kontra niepełnosprawni – kto wygra?

prawo silniejszegoOd piątku rozdzwoniły się telefony z informacjami, że największe firmy lobbingowe uzyskały poparcie władz i chcą wprowadzić do dyskutowanych w sejmie zmian ustawy o rehabilitacji (Druk nr 3866) zapis obniżający wolumen możliwych do udzielenia ulg z 80% do 30%.
Poniżej przedstawiamy, jakie będą społeczne konsekwencje poparcia przez Sejm tego rozwiązania. Czytaj dalej

100 milionów posła Piechoty

fingers_crossedUzasadnienie najnowszego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji na skutek błędów  metodologicznych przeszacowuje straty dla budżetu PFRON . Ponadto mija się z prawdą kwalifikując nieprawidłowości w udzielaniu ulg. Na skutek bezkrytycznego przyjęcia tych danych powstał fakt medialny o 100-milionowych przekrętach i nieuczciwych pracodawcach osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Ile, kto, komu – najnowsze dane o firmach udzielających ulg

statisticW Polsce jest ponad 24 tys. firm, które pobierają z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń. Pracowników niepełnosprawnych zaliczanych do tzw. grup specjalnych jest w nich ponad 71 tys., co stanowi 9,3 % ogółu zatrudnionych.
Wśród firm pobierających subsydia 610 udziela swoim kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON. Zatrudniają one ponad 100 tys. osób, z czego ponad 90 tys. to osoby niepełnosprawne, a prawie 36 tys. (35,8% ogółu zatrudnionych) to osoby zaliczane do grup specjalnych.

Podajemy najnowsze szczegółowe dane i wykresy obrazujące stopień koncentracji osób najciężej poszkodowanych.

Czytaj dalej