Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

79(?) nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej. Stanowisko PION

sejmSejm nie skończył jeszcze prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, który wpłynął do Sejmu 27 stycznia 2015 r., gdy tymczasem w ubiegłą środę (19 sierpnia 2015 r.) grupa posłów zgłosiła kolejną, bodaj 79. w historii tej ustawy, nowelizację. Dotyczy ona paru spraw, przy czym zamiar, który wydaje się tu najważniejszy to nowe brzmienie artykułu 22.
Zamieszczamy stanowisko Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych PION wobec sposobu wprowadzania tej inicjatywy, jak również opublikowany na stronach sejmowych tekst proponowanej nowelizacji.

Czytaj dalej

Kij albo kij – ulubione metody postępowania urzędników z pracodawcami osób niepełnosprawnych

cudgelRząd szykuje kolejne kary dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Tym razem chodzi o przedsiębiorstwa udzielające ulg we wpłatach na PFRON. Jeśli zmiany wejdą w życie, firmy te, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, zapłacą nawet 30% wartości udzielonych ulg. Zmiany te wpisują się w dotychczasową politykę wobec pracodawców osób niepełnosprawnych, których karze się w sposób drakoński, nie praktykowany wobec innych grup przedsiębiorców.
Czytaj dalej

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością jednak spada

schodyLiczba pracujących osób z niepełnosprawnością spada. Pokazują to dane z dwóch niezależnych od siebie źródeł – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BEAL) i Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Według BAEL o ok. 1% spadł zarówno współczynnik aktywności zawodowej, jaki i wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. SODiR pokazuje, że o ponad 6 tys. zmniejszyła się liczba etatów, na które pracodawcy otrzymują dofinansowanie z PFRON. Czytaj dalej

Pracodawcy rynku otwartego deklarują wyższe koszty płacy

shutterstock_286105046Średnie koszty płacy osób niepełnosprawnych w roku 2014 były – dla każdego stopnia i rodzaju niepełnosprawności – wyższe na otwartym rynku pracy niż na rynku chronionym (przeciętnie o 6%). Największe różnice pomiędzy rynkami dotyczyły kosztów płacy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bez schorzeń specjalnych) – na korzyść rynku otwartego było to 13,4%. Natomiast najmniejsze różnica dotyczyła kosztów płacy osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (zaledwie 0,6%). Czytaj dalej

WHO: Osoba z niepełnosprawnością może pracować na każdym stanowisku

WHOPrawie wszystkie prace mogą być wykonywane przez osoby niepełnosprawne, a w odpowiednim środowisku większość z nich może być produktywna – takie wnioski płyną z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Praca i zatrudnianie”, którego polskie tłumaczenie właśnie się ukazało. Mimo to, na całym świecie (a w Polsce szczególnie), wśród osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia jest znacznie niższy niż w grupie osób sprawnych. Wynika to m.in. z braku dostępu do edukacji i rehabilitacji oraz sposobu postrzegania niepełnosprawności przez pracodawców. Czytaj dalej

Zmarł Włodek Sobczak

sobczak3Zmarł Włodek Sobczak. Zmarł w styczniu tego roku. Informacja o jego śmierci, ze względu na powikłane losy jego życia w ostatnich latach, dotarła do nas dopiero po siedmiu miesiącach.

Jest nam ogromnie smutno i żal. Włodka znaliśmy od wielu, wielu lat. Był przez wiele lat szefem Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Zastąpił na tej funkcji Jerzego Modrzejewskiego, co już samo w sobie było ogromnym wyróżnieniem. Wywodził się ze środowiska spółdzielczego. Funkcja Szefa KIGR-u pozwoliła mu ujawnić i rozwinąć cechy autentycznego lidera środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych. Był kompetentnym, zdecydowanym i często bezkompromisowym liderem środowiska. Przez wiele lat naszym nieformalnym szefem na stanowisku przewodniczącego Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych. Jednym z ostatnich, którzy doceniali wartość współpracy organizacji pracodawców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych. Dzięki jego postawie i zdecydowaniu środowisko mogło przemawiać silnym, jednolitym głosem w sprawach najważniejszych. Włodek wierzył, że jedność i współpraca organizacji jest wartością samą w sobie. To dzięki tej wierze i determinacji mogły się odbywać, przeprowadzane przez konkurujące często ze sobą organizacje pracodawców i osób niepełnosprawnych, Kongresy Zakładów Pracy Chronionej, manifestacje i akcje protestacyjne, strajki i pikiety urzędów rządowych. Był bezkompromisowym obrońcą interesów nie tylko przedsiębiorców i firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, lecz także a często przede wszystkim zatrudnionych w nich pracowników z niepełnosprawnością. Nie był lubiany przez władze – które często ostro krytykował. To jedna z jego ważniejszych zalet. Często się nie zgadzaliśmy z jego stanowiskiem, ale różniliśmy się merytorycznie i bez zbędnego zacietrzewienia.

Odszedł od nas autentyczny lider naszego środowiska. Być może jeden z ostatnich.

Żegnaj Włodku. Zachowamy w pamięci nasze wspólnie spędzone chwile. Pozostaniesz w naszej pamięci jako kolega, współpracownik, przywódca i wzór zaangażowanego w sprawy społeczne człowieka.

Cześć Twojej Pamięci

Marek Łukomski i przyjaciele Włodka