Miesięczne archiwum: Luty 2015

Czy POPON próbuje nabić w butelkę Pełnomocnika Rządu?

butelkaProponowane zmiany w art. 22 Ustawy o rehabilitacji nie tylko zagrażają istnieniu miejsc pracy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo, osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ale i nie przyniosą spodziewanych zysków finansowych. Czytaj dalej

Impel rozdaje karty? Kto przegra?

kartyOd ponad dwóch lat mamy w Polsce niepokojącą sytuację. Dwie olbrzymie organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – w interesie dużych firm, swoich członków, (głównie branży ochroniarsko-sprzątającej) działają na rzecz wyeliminowania powstałej w tej branży konkurencji małych i średnich firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON. Czytaj dalej

Art. 22 – udzielanie ulg. Jak to działa?

tetris-308986W ostatnich tygodniach zainicjowano publiczną debatę nad funkcjonowaniem oraz ewentualną zmianą jednego z filarów polskiego systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. To co czytamy na ten temat, przekonuje nas o niskiej znajomości istoty tego przepisu, zwłaszcza sposobu jego oddziaływania na zatrudnienie najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych. By zapobiec manipulowaniu opinią publiczną i mediami, przygotowaliśmy krótkie kompendium przedstawiające mechanizm rozwiązań zawartych w artykule 22 – ich wpływ na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Zakłady pracy chronionej – stan obecny

hand-577356_640Pierwsza ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych została uchwalona w wolnej Polsce 9 maja 1991 r. Dała ona początek idei zakładów pracy chronionej, które zaczęły prężnie się rozwijać, zapewniając miejsca pracy osobom z najcięższymi niepełnosprawnościami. Jednak po około 10 latach system się załamał i liczba takich zakładów zaczęła stopniowo spadać. W naszej analizie pokazujemy, w jakiej kondycji sektor chroniony jest dzisiaj. Czytaj dalej

Czy w Polsce istnieją zakłady pracy chronionej?

factory-563803_1280 kwadratNa pytanie postawione w tytule tego artykułu można odpowiedzieć dwojako. Po pierwsze z formalnego punktu widzenia regulowanego prawem, po drugie – odwołując się do istoty zadań i celów, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem posiadającym taki status.

Jeśli chcemy rozpatrywać postawione w tytule pytanie w sposób dosłowny i formalny, musimy odwołać się do definicji zakładu pracy chronionej zawartej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej