Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Rząd przyjął sprawozdanie z realizacji konwencji ONZ

konwencja ONZ12 września rząd przyjął sprawozdanie z wprowadzania w życie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W dokumencie tym zostały przedstawione przepisy prawa oraz programy realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością według stanu na lata 2012 i 2013, częściowo uzupełnione o informacje z 2014 r. Poniżej publikujemy tekst sprawozdania, a w najbliższych dniach napiszemy o nim szerzej. (mg)

 
Sprawozdanie z działań podjętych w celu wprowadzenia w życie postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

W kasie PFRON-u pozostanie 382 mln zł. Jakim kosztem?

Jak podał PFRON w półrocznym sprawozdaniu, rynek pracy osób niepełnosprawnych stracił ostatnio 10 032 miejsc pracy. Spada tym samym miesięczna kwota dofinansowań PFRON-u do pensji osób niepełnosprawnych. W styczniu było to ogółem 269 312 077,41 zł, a w czerwcu – 226 812 350,71 zł. Różnica między miesięcznymi wypłatami wynosi więc ponad 42,5 mln zł. Są to pieniądze, które obecnie pozostają na koncie PFRON-u, a które przed kwietniową obniżką dofinansowań do pensji Fundusz przekazywał pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością. Czytaj dalej

Koszty pracy w górę – dofinansowania z PFRON-u bez zmian

Rząd przyjął projekt budżetu PFRON-u na przyszły rok. Jak zapewnia Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na łamach Dziennika Gazety Prawnej, w roku 2015 nie będzie żadnych zmian w wysokości dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników. Tyle tylko, że od 1 stycznia ma wzrosnąć płaca minimalna z 1680 zł do 1750 zł brutto, co podwyższy koszty pracy o 84,53 zł miesięcznie (z 2028,43 zł do 2112,96 zł), natomiast dopłaty do pensji pracowników z niepełnosprawnością pozostaną na dotychczasowym poziomie. Czytaj dalej

A jednak spadek zatrudnienia: o ponad 10 tys. etatów

Po obniżce dofinansowań do pensji dla Zakładów Pracy Chronionej konsekwentnie maleje liczba pracowników niepełnosprawnych, których pracodawcy takie subsydia otrzymywali. W październiku 2013 r., kiedy pracodawcy dowiedzieli się o planowanych obniżkach dofinansowań, w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON-u  (SODiR) zarejestrowanych było dokładnie 239 730 etatów, natomiast w czerwcu tego roku – 229 698. Czytaj dalej

Ponad 6 mln zł miesięcznie – tyle wynoszą subsydia płacowe wypłacane przez PFRON organizacjom pozarządowym (NGO)

63rd Session of the UNHCR Executive Committee Z dofinansowań do pensji pracowników z niepełnosprawnością korzystają nie tylko spółdzielnie czy spółki, ale także organizacje pozarządowe zatrudniające osoby na etatach. W marcu tego roku kwota dofinansowań skierowanych do NGO wyniosła ponad 6,1 mln zł,  a z subsydiów tych skorzystało 662 organizacji. Większość, bo ok. 500 z nich, nie prowadzi działalności gospodarczej. Prezentujemy szczegółowe dane za marzec br. Czytaj dalej