Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

Realizacja planu finansowego PFRON w roku 2013 – najważniejsze liczby

budżetUbiegłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pozycji przychodów zamknął się kwotą 4 617 824 000 zł. Wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 4 871 720 000 zł.
Podstawowym źródłem przychodów były wpłaty od zakładów pracy – 3 632 831 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 745 360 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to 2/3 z nich stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 3 225 080 000 zł. Zobaczmy, jak wyglądają te dane na wykresach.

Czytaj dalej

Rehabilitacja zawodowa w Hiszpanii, czyli jak przejść z rynku chronionego na otwarty

espana flagW Hiszpanii duży nacisk kładziony jest na przechodzenie pracowników z niepełnosprawnością z rynku chronionego na otwarty. W związku z tym istnieje wiele instrumentów mających zachęcić pracodawców otwartego rynku pracy do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Są to m.in. dotacje i zwolnienia podatkowe.
Najważniejszym aktem prawnym gwarantującym przestrzeganie szczególnych praw osób z niepełnosprawnością jest uchwalona w 2003 r. ustawa w sprawie równych szans, niedyskryminacji i powszechnego dostępu osób z niepełnosprawnością. Przepisy te w 2007 r. zostały wzmocnione ustawą o sankcjach prawnych.
Czytaj dalej

Stowarzyszenie EKON nagrodzone przez miasto [zdjęcia]

Nagroda m.st. Warszawy – statuetka Syrenki warszawskiej – w tym roku trafiła m.in. do Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Wyróżnienie odebrała prezes organizacji, Marta Jabłońska.

Miasto doceniło wieloletnią działalność stowarzyszenia na rzecz aktywizacji zawodowej i tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością z grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem. Czytaj dalej