Miesięczne archiwum: czerwiec 2014

Kompleksowa ocena niepełnosprawności – konferencja o ICF w Warszawie

Konferencja ICFMiędzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, stworzona przez WHO, zmienia filozofię myślenia o niepełnosprawności. – ICF to słowo-klucz do przeprowadzenia niezbędnych zmian w systemie orzecznictwa w Polsce – mówił Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, podczas międzynarodowej konferencji nt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”.
Czytaj dalej

Powolna agonia spółdzielni inwalidów

IMG_5781-001Z  roku na rok zmniejsza się liczba spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych w Polsce. Wraz ze spółdzielniami bezpowrotnie znikają bezpieczne i trwałe miejsca pracy dla najciężej poszkodowanych osób z niepełnosprawnością.

Spółdzielnie inwalidów oraz niewidomych w Polsce zaczęły masowo powstawać w latach 50. i 60. W tamtych czasach państwo całkowicie scedowało na te podmioty obowiązek aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Czytaj dalej

Rehabilitacja zawodowa we Francji – indywidualne podejście do osób z niepełnosprawnością

french3We Francji, podobnie jak w Polsce, głównym narzędziem służącym do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością jest 6-procentowy system kwotowy. Po reformie z lat 2005–2006 najważniejszym podmiotem systemu faktycznie stała się osoba z niepełnosprawnością, a zadaniem publicznych instytucji jest wielokierunkowe wsparcie w zaplanowaniu kariery i znalezieniu zatrudnienia.

Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl tekstów poświęconych systemom rehabilitacji zawodowej w różnych krajach Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Światowy Raport o Niepełnosprawności: drastyczne różnice w dostępie do świadczeń

WHOPFRON opublikował jeden z rozdziałów raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o niepełnosprawności. Poświęcony on jest zagadnieniom rehabilitacji i pokazuje bardzo duże różnice w dostępie do świadczeń w różnych rejonach świata. Przykładowo liczba fizjoterapeutów na 10 tys. mieszkańców w Finlandii wynosi prawie 21, podczas gdy w Pakistanie, Burkina Faso i na Wybrzeżu Kości Słoniowej – sto razy mniej.
Czytaj dalej

Ponad 13 tys. osób z niepełnosprawnością straciło pracę w ostatnim półroczu

strzalaTysiące pracowników z niepełnosprawnością straciły zatrudnienie po tym, jak w końcu ubiegłego roku pojawiły się informacje o obniżeniu dofinansowań do pensji z PFRON-u, co pokazują najnowsze dane. Spadek liczby pracowników tylko między marcem a kwietniem tego roku wynosi ponad 5 tys. osób, natomiast między październikiem 2013 r. a kwietniem – ponad 13 tys. osób.
Czytaj dalej

Forbes: (Nie)pełnosprawny biznes

Z pieniędzy budżetowych na wspieranie zatrudniania niepełnosprawnych korzystają głównie największe firmy ochroniarsko-sprzątające. Niekoniecznie mające cokolwiek wspólnego ze wspieraniem i rehabilitacją najbardziej potrzebujących. Tak wynika z zestawienia stu największych firm korzystających z dopłat do pensji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2013 roku – pisze Forbes w tekście dotyczącym listy największych beneficjentów SODiR, którą w kwietniu ujawnił nasz portal.
Czytaj dalej