Miesięczne archiwum: Maj 2014

Prawie 14 mld zł – tyle wynosi kwota wydatków na wsparcie osób z niepełnosprawnością

W systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością jest prawie 14 mld zł. Taką kwotę podał podczas spotkania przy okrągłym stole Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda. Publikujemy potwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kategorie wydatków i ich wysokość w 2013 r.

Zestawienie nie uwzględnia niektórych wydatków, m.in. prawie 4 mld zł subwencji szkolnej oraz ok. 550 mln zł z budżetu PFRON-u (kwota ta została przeznaczona m.in. na programy wspierane ze środków pomocowych Unii Europejskiej; badania i ekspertyzy dot. rehabilitacji zawodowej i społecznej; szkolenia, o których mowa w ustawie o języku migowym; zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień podatkowych dla prowadzących ZPCh lub ZAZ; refundację składek na ubezpieczenia społeczne).

Czytaj dalej

Powstała kompleksowa diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością

A P1070352Środowisko naukowe dostrzega potrzebę zmian w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością i zwraca uwagę na brak rzetelnych danych statystycznych. Naukowcy z całej Polski przedstawili wyniki swoich badań podczas konferencji pn. „Polscy Niepełnosprawni. Obywatele, konsumenci, pracownicy” zorganizowanej 8-9 maja przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Czytaj dalej

Jarosław Duda negatywnie o propozycji Lewiatana

Fot. MPiPSProponowane przez Konfederację Lewiatan zmiany w zakresie obniżania wpłat na PFRON, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, należy ocenić negatywnie – stwierdził Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda w piśmie do marszałka Senatu.

Rozwiązanie zaproponowane w marcu przez Lewiatana zostało bardzo negatywnie przyjęte przez organizacje społeczne zajmujące się rehabilitacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Sprawa ta w ostatnim czasie stała się przedmiotem interpelacji senatorskiej, której skutkiem jest właśnie cytowane pismo Dudy. Można przypuszczać, że po ogłoszeniu tego stanowiska kwestia sporu z Lewiatanem została zamknięta. Publikujemy dokumenty w tej sprawie.

Oświadczenie złożone przez senator Alicję Zając na posiedzeniu Senatu 20 marca 2014 r.
Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 24 kwietnia 2014 r.

O sprawie Lewiatana pisaliśmy już w marcu w tekście pt. „Lewiatan uderza w firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne”.

Założenia do nowego systemu rehabilitacji czy tylko lifting?

tn_DSC_35638 maja w gmachu Senatu RP odbyła się konferencja „Dialog społeczny w praktyce – założenia do nowego systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Jakkolwiek mowa jest o nowym systemie, trudno przedstawione tam zmiany nazwać jego zrębami. Już prędzej siedemdziesiątym trzecim liftingiem wysłużonej jak stara szkapa ustawy. Zresztą sami autorzy prezentacji niewysoko ocenili swój wysiłek, skoro na koniec napisali, że ich propozycje „mają przede wszystkim charakter porządkujący”.
Czytaj dalej

Kwestia cywilizacyjna

DSC_0426-001Brzmi patetycznie, ale sprawa podejścia społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością to naprawdę kwestia cywilizacyjna. Nic nie pomogą najdoskonalsze regulacje prawne, jeśli zabraknie wewnętrznego przekonania i zwyczajnej ludzkiej wrażliwości. Mimo że od wielu lat współpracuję ze stowarzyszeniem zatrudniającym osoby niepełnosprawne, dopiero parę miesięcy temu zrozumiałem, jak powinno być. Zdarzyło się to w Madrycie, stałem w długiej w kolejce do kasy kolejowej.
Czytaj dalej