Miesięczne archiwum: kwiecień 2014

Grzech 3: niepełnosprawny dialog społeczny

Tekst w ramach cyklu Grzechy systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Premier na spotkaniu z rodzicami niepelnosprawnych dzieci - fot. KPRM2Podczas protestu rodziców dzieci z niepełnosprawnością zorganizowanego na sejmowych korytarzach ujawniła się słabość, a wręcz kryzys dialogu pomiędzy rządzącymi a obywatelami. By przywrócić instytucji dialogu społecznego miejsce należne jej w demokratycznym państwie, należy radykalnie ograniczyć praktykę wprowadzania pod obrady Sejmu poselskich projektów ustaw pomijających potrzebę konsultacji społecznych. Trzeba też zerwać z dominującą rolą rządu i administracji w rozmowach z przedstawicielami społeczeństwa.
Czytaj dalej

Reforma systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością musi być oparta na założeniach Konwencji ONZ – cd. wywiadu z Krystyną Mrugalską

Flag_of_the_United_Nations2Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych określa nowy paradygmat zjawiska niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością, stanowi czym jest niepełnosprawność jako problem społeczny oraz co państwo i społeczeństwo zobowiązane są czynić, aby każda osoba, bez względu na rodzaj i stopień ograniczeń funkcjonalnych, miała zagwarantowane pełne korzystanie ze wszystkich praw człowieka, bez dyskryminacji.

To nowe podejście wymaga gruntownej przebudowy sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością. A więc trzeba budować nowy system wspierania, rehabilitacji społecznej, w tym w sferze zawodowej osób z niepełnosprawnością. Potrzebujemy zwłaszcza zmiany orzecznictwa – mówi Krystyna Mrugalska, współzałożyciela Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz założycielka Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.
Czytaj dalej

Odkrywamy zakrywane: lista 100 największych beneficjentów SODiR-u

Publikujemy dane skrywane dotąd gęstą mgłą tajemnicy. Jeszcze trzy miesiące temu pełniący obowiązki prezesa PFRON-u Jacek Brzeziński nie był pewien, czy może je udostępnić członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada ta to niezwykle ważny organ powoływany na mocy ustawy, stanowiący forum współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy administracją rządową, samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi.
Czytaj dalej

„Podkarpacie”: Jeśli nie będzie ulg w czasie pracy, nie będzie też dofinansowań do pensji

Podkarpacie2Pojawił się kolejny głos w dyskusji nad reformą systemu rehabilitacji zawodowej. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” przysłało do naszej redakcji wnioski po spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie – pismo publikujemy poniżej. Organizacja apeluje m.in. o to, „aby pracodawcy osób z niepełnosprawnością i ich organizacje zaprzestały nagonki i utyskiwań na ustawowe ulgi w czasie pracy”.

Podobne spotkanie odbyło się wcześniej w Warszawie, relację z niego zamieściliśmy w artykule „Pracodawcy przygotowują propozycje zmian w ustawie o rehabilitacji”.

Czytaj dalej

Grzech 2: priorytet zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Tekst w ramach cyklu Grzechy systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Ktoś, kto usiłuje przekonać opinię publiczną, że uczynienie z zatrudniania osób niepełnosprawnych priorytetu polityki społecznej jest błędem systemowym, naraża się z pewnością na potępienie i krytykę. Ryzyko takie nakłada na autora tego poglądu szczególny obowiązek uzasadnienia swojej opinii. Otóż i ono.
Czytaj dalej