Miesięczne archiwum: luty 2014

Kto orzeka o niepełnosprawności?

W Polsce nie istnieje jeden organ wydający orzeczenia o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji jest orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (dla celów pozarentowych, m.in. zatrudnieniowych) lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dla celów rentowych).
Czytaj dalej