Prawie 14 mld zł – tyle wynosi kwota wydatków na wsparcie osób z niepełnosprawnością

W systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością jest prawie 14 mld zł. Taką kwotę podał podczas spotkania przy okrągłym stole Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda. Publikujemy potwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kategorie wydatków i ich wysokość w 2013 r.

Zestawienie nie uwzględnia niektórych wydatków, m.in. prawie 4 mld zł subwencji szkolnej oraz ok. 550 mln zł z budżetu PFRON-u (kwota ta została przeznaczona m.in. na programy wspierane ze środków pomocowych Unii Europejskiej; badania i ekspertyzy dot. rehabilitacji zawodowej i społecznej; szkolenia, o których mowa w ustawie o języku migowym; zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień podatkowych dla prowadzących ZPCh lub ZAZ; refundację składek na ubezpieczenia społeczne).

Finansowanie 2013

wykres środki na ON

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...