1,3 tys. firm nie korzysta z przysługujących im dofinansowań do pensji z PFRON-u

pixa money2Ponad 1,3 tys. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 osób nie pobiera dofinansowań do pensji pracowników niepełnosprawnych, mimo że ma do tego prawo. W firmach tych funkcjonuje łącznie prawie 68 tys. etatów, na które przysługują comiesięczne subsydia z PFRON-u.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i równocześnie spełniają obowiązek 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością składają do PFRON-u miesięczną informację o zatrudnieniu, kształceniu i innej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki tym sprawozdaniom wiemy, że takich firm jest 24 431 (dane z września 2014 r.).

Wszystkie te przedsiębiorstwa – dzięki osiąganiu 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia – uprawnione są do otrzymywania comiesięcznych dofinansowań do pensji pracowników niepełnosprawnych. Jednak okazuje się, że firm, które rzeczywiście takie dofinansowania otrzymują, jest znacząco mniej – we wrześniu było ich 23 099.

Z danych wynika więc, że 1 332 firm nie pobiera dofinansowań, mimo że ma do nich prawo. W przedsiębiorstwach tych funkcjonuje łącznie 67 687 etatów, które mogłyby być dofinansowane.

Wykres: 5% wszystkich uprawnionych pracodawców, dokładnie 1332 firmy, nie pobiera dofinansowań do pensji.

Źródło: oprac. własne na podstawie informacji z PFRON-u, dane za wrzesień 2014 r.

Wykres: 22% wszystkich etatów w firmach uprawnionych do dofinansowań to etaty, na które pracodawcy nie otrzymują dofinansowań

Źródło: oprac. własne na podstawie informacji z PFRON-u, dane za wrzesień 2014 r.

Średnie kwoty dofinansowań do pensji, które płyną do pracodawców, prezentowaliśmy w artykule „Obalamy mity – realne dofinansowania dużo niższe niż ustawowy pułap”. Przykładowo na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracodawca z otwartego rynku pracy otrzymuje średnio 1040 zł miesięcznie, na pracownika ze stopniem umiarkowanym i schorzeniem specjalnym – 1486 zł. Zatrudniając osobę ze stopniem lekkim na otwartym rynku otrzymuje się średnio 420 zł (bez schorzenia specjalnego) i 980 zł (ze schorzeniem specjalnym). Nie są to więc małe kwoty.

Powyższe zestawienie nie uwzględnia firm, które zatrudniają poniżej 25 osób i tym samym nie są zobowiązane do osiągania wskaźnika 6% i składania informacji do PFRON-u. Takie firmy również są uprawnione do korzystania z dofinansowań do pensji, chociaż nie wszystkie to robią.

Powodów, dla których część firm nie korzysta z dofinansowań, może być kilka. Część pracodawców przyznaje, że boi się dodatkowej biurokracji, a także kontroli ze strony PFRON-u. Inni z kolei wyznają zasadę samodzielności i samowystarczalności ekonomicznej i nie korzystają ze środków publicznych.

Marta Grzymkowska

3 myśli nt. „1,3 tys. firm nie korzysta z przysługujących im dofinansowań do pensji z PFRON-u

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...